Plav a pádluj pomáhat! Prague City Swim 10.06.2023

Cílem projektu je spojit stovky plavců, kteří chtějí prostřednictvím plavání přispět na boj s onemocněním ALS a zároveň upozornit na toto onemocnění.

10.6.

Yacht Club Cere Podolí

Tato akce je v České republice pořádána pacientskou organizací ALSA.

Spolek ALSA je organizace sdružující pacienty a profesionály se zájmem o ALS jako jediná organizace v České a Slovenské republice. Naším posláním je pomáhat pacientům poradenstvím, konzultacemi vhodných terapiích, vytvořením specializované půjčovny pomůcek, rekondičními pobyty, výjezdy specialistů do domovů nemocných aj. Největším cílem spolku ALSA je vytvoření specializovaného centra pro tyto nemocné, jako tomu je v jiných zemích.

Prague City Swim je dobročinný, mezinárodní a unikátní projekt.

První ročník Prague City Swim se konal 5.9.2019. Amsterdam City Swim, jež byl poprvé uskutečněn 9. 9. 2012 v kanálech Amsterdamu a následně v Londýně (London City Swim).

Děkujeme za podporu

BTL
OSA
Česká televize
#PLAVPOMAHAT #SWIMTOHELP