Proč to děláme

Spolek ALSA je organizace sdružující pacienty a profesionály se zájmem o ALS. Jedná se o unikátní projekt, který realizujeme jako jediná organizace v České i Slovenské republice. Naším posláním je pomáhat pacientům poradenstvím, konzultacemi vhodných terapií, vytvořením specializované půjčovny pomůcek, rekondičními pobyty, výjezdy specialistů do domovů nemocných aj. Největším cílem projektu je vytvoření specializovaného centra pro tyto nemocné, jako je to v jiných zemích.

Kam půjdou peníze

Peníze, které se startovným a návštěvou akce podaří vybrat, budou použity na osobní asistenci pacientům, fyzioterapie, výjezdy multidisciplinárního týmu nebo rekondiční pobyty.