Kdo jsme

Spolek ALSA je organizace sdružující pacienty trpící amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) a profesionály se zájmem o toto onemocnění. Naším posláním je pomáhat pacientům poradenstvím, konzultacemi vhodných terapií, vytvořením specializované půjčovny pomůcek, rekondičními pobyty, výjezdy specialistů do domovů nemocných aj. Více o nás se dozvíte na webu zsalsa.cz.

Proč to děláme

Naším největším cílem je vytvoření specializovaného centra pro tyto nemocné, jako je to v jiných zemích. Na to potřebujeme dostatečnou finanční podporu, a proto organizujeme například Prague City Swim, abychom na nemoc ALS upozornili a zároveň díky tomu získali další finance.

Kam půjdou peníze

Peníze, které se startovným a návštěvou akce podaří vybrat, budou použity na osobní asistenci pacientům, fyzioterapie, výjezdy multidisciplinárního týmu nebo rekondiční pobyty.