Kdo jsme

Spolek ALSA je organizace sdružující pacienty trpící amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) a profesionály se zájmem o toto onemocnění. Naším posláním je pomáhat pacientům poradenstvím, konzultacemi vhodných terapií, vytvořením specializované půjčovny pomůcek, rekondičními pobyty, výjezdy specialistů do domovů nemocných aj. Více o nás se dozvíte na webu zsalsa.cz.

Why we do it

ALSA is an organization of patients and professionals interested in ALS as the only organization in the Czech and Slovak Republic. Our mission is to help patients with advice, consultation of appropriate therapies, creation of a specialized rental of compensatory aids, reconditioning stays, trips of specialists to patients' homes, etc. The biggest goal of the project is to create a specialized center for these patients, as in other countries.

Where the money will go

The money that would be collected with the entry fee and the visit of the event will be used for personal assistance to patients, physiotherapy, trips of a multidisciplinary team, or reconditioning stays.