Pravidla a bezpečnost.

Obecná část.
 1. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
 2. Závodníci jsou povinni řídit se pokyny organizátorů.
 3. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
 4. Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu. V případě, že celou trať neabsolvuje, je ze závodu diskvalifikován.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.
 6. Pro účast závodníků mladších 18 let je nutný souhlas a prohlášení zákonných zástupců. Formulář je ke stažení zde.
 7. Při akreditaci je závodník povinen podepsat prezenční listinu.
 8. Závodník je povinen být označen startovním číslem podle pokynů pořadatele - viz formulář. Závodníci v kategorii Prague City Swim a Prague City Swim Kids obdrží plaveckou čepici se svým startovacím číslem. Plaveckou čepici jsou povinni mít celou dobu závodu na sobě. V opačném případě je závodník diskvalifikován. Závodníci v kategorii Prague City Stand Up Paddle budou pořadatelem označeni (popsáni) na viditelném místě.
 9. Závodník nesmí blokovat jiného závodníka nebo činit náhlé změny směru tak, aby křížil dráhu jiného závodníka, a musí dodržovat ostatní zásady v duchu fair-play.
 10. Závodník musí absolvovat celou trať tak, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže trať opustí, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil. V opačném případě bude ze závodu diskvalifikován
 11. Sporné záležitosti, které nejsou řešeny pravidly, řeší pořadatel.
 12. V případě odstoupení ze závodu je závodník povinen tuto skutečnost bez prodlení oznámit pořadateli.
 13. Trasy pro všechny kategorie jsou stejné, liší se pouze délkou. Kategorie Prague City Swim a Prague Stand Up Paddle je v délce 1650m. Pro méně zdatné plavce je vytvořena trať závodu v délce 600m (pouze závod Prague City Swim).
 14. Kategorie Prague City Swim Kids je v délce 200m pro děti od 10 do 14 let.
 15. Závodník může použít při plavání libovolný plavecký způsob, příp. šlapat vodu nebo splývat. Je dovoleno jít (běžet) po dně při startu a před cílem.
 16. Způsob startu je ze souše na pokyn osoby určené pořadatelem.
 17. Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán - dle pokynu pořadatele.
 18. Časový limit pro absolvování závodu je 60 minut. Po tomto limitu může závodník dále pokračovat v závodu, nemá však zaručeno měření času.
 19. Každý účastník je povinnen mít zdravotní pojištění. Dále doporučujeme mít sjednané i úrazové pojištění. Všichni účastníci ze zahraničí musí mít sjednané cestovní pojištění.
 20. Diskvalifikace:Závodník bude diskvalifikován, pokud se chová nesportovně, např. uráží jiné závodníky nebo pořadatele.Vyřazen ze závodu bude také závodník, který svým chováním vážně narušuje bezpečnost ostatních závodníků. Diskvalifikace může být udělena i zpětně, nebylo-li možno z objektivních důvodů udělit diskvalifikaci okamžitě, nebo bylo-li porušení pravidel zjištěno později. Diskvalifikace platí pro všechny případy výše taxativně uvedené.
Bezpečnostní pokyny.
 1. Nepodceňujte svůj zdravotní stav.
 2. V případě, že jevíte známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.), je Vám známo, že jste v posledních 2 týdnech přišli do styku s osobami, které onemocněly přenosnou infekční chorobou nebo s podezřelými z nákazy infekční chorbou, nebo Vám okresní hygienik či ošetřující lékař nařídil karanténní opatření, pak je účast na akci pořadateli zakázána.
 3. Požádejte kdykoliv o pomoc pořadatele nebo záchranáře.
 4. Zdravotnické hlídky jsou umístěny ve vodě a na ostrově v Emergency pointu
 5. V případě křečí nebo nouze při plavání si lehněte na záda a mávejte rukou nad hlavou.
 6. V případě mimořádných situací zachovejte klid, opusťte prostor a dbejte pokynů pořadatele a policie.
 7. V případě krádeže nebo zničení vybavení neprodleně situaci oznamte v akreditačním stánku a kontaktujte policii na čísle 158.
   
Prague City Stand Up Paddle.
 1. Draftování je povoleno pouze v rámci pohlaví
 2. Draftování za lodí není povoleno
 3. Povoleno je maximálně 5 záběrů v kleče
 4. Závod je free ride
 5. Závod je určen dospělým i dětem od 8 let.

Plán trasy závodu

verze pro tisk

Prohlášení organizátorů charitativní akce Prague City Swim, spolku ALSA z.s.
 1. Při plavání je zakázáno používat dodatečné nadlehčovací pomůcky, rukavice, ploutve a šnorchly.
 2. Oblečení pro plavání tvoří:
 • Pro muže: Neprůsvitné plavky nebo neopren. Neopren je povolen jen při teplotě vody do 18°C.
 • Pro ženy: Neprůsvitné jednodílné nebo dvoudílné plavky nebo neopren. Neopren je povolen jen při teplotě vody do 18°C.
 • Pro děti: Neprůsvitné plavky nebo neopren. Neopren je povolen vždy, bez ohledu na teplotu vody.